ผู้เยี่ยมชม

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การ์ตูนเซีย พุธ 7/10/58 อาลัย..ครูต่วย'ตูนล้วนเกิดแก่ เจ็บตาย มลายจาก
ผลงานฝาก อนุชน คนรุ่นหลัง
เมื่อคราหนึ่ง ถึงชิวิต อนิจจัง
ความดียัง สถิตอยู่ ครูต่วย'ตูน....
.
๓ บลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น