ผู้เยี่ยมชม

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การ์ตูนเซีย จันทร์ 5/6/60 หลักสูตรใหม่ ในโรงเรียน


.
เผด็จการ คลานไป เข้าใกลรั้ว
เข้าสู่หัว เด็กตัวน้อย ค่อยปลูกฝัง
สู่วัยแรก ริเริ่ม เติมเกลียดชัง
จนเดือดคลั่ง สั่งสม โง่งมงาย....
.
ประชาชน แบ่งแยก แตกหลายสี
เรื่องคิดดี มีคุณธรรม ซ้ำหดหาย
มุ่งเดินหน้า ตอกย้ำ เพื่อทำลาย
แผ่ขยาย สู่โรงเรียน หวังเปลี่ยนแปลง....
.
เกาหลีเหนือ โมเดล ลงเหวดิ่ง
คือความจริง สิ่งย่อยยับ ที่อับแสง
ล้างสมอง ให้หมกมุ่น สู่รุนแรง
ซ้ำแอบแฝง รวบเบ็ดเสร็จ เผด็จการ....
.
ถ้าจะทำ ให้ดี เอางี้ไหม
ทุกโรงเรียน ควรมีไว้ ค่ายทหาร
แล้วฝึกเด็ก ให้โง่งม จมดักดาน
เพื่อลูกหลาน ได้ฮึกเหิม เพิ่มเกลียดชัง....
.
๓ บลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น