ผู้เยี่ยมชม

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เก็บตก ภาพท่านเอกอัคราชทูตประเทศต่างๆ เข้าพบคุณยิ่งลักษณ์ 21/7/54

ท่านเอกอัคราชทูตเกาหลีใต้,นิวซีแลนด์,บัลคลาเทศ,ลาวเข้าพบยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
H.E.Mr.Bede Gillbert Corry เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์,H.E.Mr.Chung Hae-Moon เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้,H.E.Mr.Quan Phommachack เอกอัครราชทูตลาว,H.E.Mr.Kazi lmtiaz Hossain เอกอัครราชทูตบังคลาเทศ เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคุณ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 21 ก.ค.54ผู้แทนองค์กรยูนิเซฟ เข้าพบปะ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไทย ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย 22 ก.ค.54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น