ผู้เยี่ยมชม

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

๘๐ ปี ยังไม่มีประชาธิปไตย

@ จาก ๒๔๗๕ 
กาลเวลา ที่ถดถอย.....
ประชาชน ตั้งตาคอย
คือด่างพร้อย ประชาธิปไตย


@ เห็นไหม ใครเคยเห็น
พานพุ่มเด่น รองรับไว้
เผด็จการ ม่านบังใจ
กลับเชิดชู ว่าคู่ควร


@ ปีแล้ว ผ่านปีเล่า
ณ ที่เก่า ยังโหยหวน
กดขี่ ตีโซ่ตรวน
กดเป็นทาส รองบาทโจร


@ แปดสิบปี ไม่มีเปลี่ยน
ยังวนเวียน พวกห้อยโหน
หลอกล่อ ลิงทะโมน
ประกาศก้อง ว่าเป็นไท


@ อดสู ดูจนเบื่อ
กี่ล้านเหยื่อ สิ้นสงสัย
"เผด็จการ" "มาร" นั่นไง
ที่ขัดขวาง จวบล่วงเลย


@ พร้อมเพรียง ลุกขึ้นสู้
อย่านิ่งดู นะเพื่อนเอ๋ย
หากปล่อย เป็นเหมือนเคย
อีกสิบชาติ ก็แพ้มัน


๓ บลา / ๒๔ มิ.ย.๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น