ผู้เยี่ยมชม

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเด็กแห่งชาติ....เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ ในวันหน้า
ได้พึ่งพา หรืออับเฉา เราต้องเห็น
เด็กจะดี ผู้ใหญ่ต้องดี ตามที่เป็น
ไม่ซ่อนเร้น สิ่งระยำ ทำสามานย์....

เด็กๆ ต้อง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
ปัญญาคู่ เพิ่มพูนด้วย ช่วยสืบสาน
สู่อาเซียน นำพาไทย ให้ยืนนาน
สมัครสมาน เรื่องใหญ่-เล็ก นามเด็กไทย....

รักเด็กๆ ทุกคนครับ

๓ บลา / ต้อนรับวันเด็ก ๑๒ ม.ค.๕๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น