ผู้เยี่ยมชม

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อธิษฐานจิต....มาฆบูชา


วันมหา มงคล ชนชาวพุทธ
ดวงใจผ่อง ขาวสุด ดุจใยไหม
สร้างกุศล ผลบุญ เกื้อหนุนใจ
ให้สดใส งามพริ้ม เพราะอิ่มบุญ....

เช้าใส่บาตร ทำทาน อาหารพร้อม
ประนมน้อม กราบไหว้ ได้เกื้อหนุน
ช่วยสืบสาน นำพา ไว้การุณ
เพื่อเจือจุน หนุนนำ ค้ำพุทธา....

ร่วมเวียนเทียน พร้อมจิต อธิษฐาน
นมัสการ พระสงฆ์เจ้า เฝ้าศึกษา
สงบใจ ฟังคำ พระธรรมา
เพื่อรู้คุณ รู้ค่า แห่งบารมี....

ขอพระพุทธสัมมา เบิกฟ้าสวย
ทวยเทพช่วย คุ้มครอง ให้ผ่องศรี
ให้ผลบุญ หนุนนำ แห่งกรรมดี
บังเกิดมี แด่เพื่อนพ้อง พี่น้องไทย....
๓ บลา (เบญจมาศสีขาว)
๑๘ ก.พ.๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น